Ημέρες & ώρες διεξαγωγής συνεδρίου 
Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2019 09:30 - 20:00
Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019 10:00 - 20:00

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Αίγλη Ζαππείου 
Κήπος Ζαππείου, Αθήνα, Αθήνα 105 57
http://www.aeglizappiou.gr 

Κύρια Συνεδριακή Αίθουσα
Ολυμπία Ι-ΙΙ

Παράλληλη Συνεδριακή Αίθουσα
Ολυμπία ΙV

Χώρος  Αναρτημένων Ανακοινώσεων 
Ολυμπία ΙΙΙ

Εκθεσιακός Χώρος
Veranda αίθουσας Ολυμπία 

Γραμματεία Συνεδρίου
Foyer Ολυμπία

Επίσημη Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Δεν παρέχεται μετάφραση των διαλέξεων των ξένων
προσκεκλημένων ομιλητών και των θεματικών ενοτήτων όπου συμμετέχουν οι ξένοι ομιλητές

Ωρες Λειτουργείας Γραμματείας Συνεδρίου
Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2019 08:30 - 20:00
Σάββατο, 02 Μαρτίου 2019 09:30 - 20:00

Συνεδριακό Υλικό
Το συνεδριακό υλικό θα παραδίδεται σε όλους τους εγγεγραμμένους Συνέδρους από τη Γραμματεία του
Συνεδρίου, η οποία θα λειτουργεί στο Συνεδριακό χώρο και συγκεκριμένα στο foyer της Αίθουσας Ολυμπία
στην Αίγλη Ζαππείου.

Κάρτες Διαπίστευσης Συνέδρων
Για την πρόσβαση στις συνεδριακές αίθουσες απαιτείται η επίδειξη της κάρτας συνέδρων (badge). Οι κάρτες θα φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode) και θα σκανάρονται από ειδικό μηχάνημα κατά την είσοδο και έξοδο των συνέδρων από τις αίθουσες. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης για κάθε σύνεδρο και η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος θα αποτελεί το βασικό κριτήριο τόσο για τη διάθεση των μορίων, όσο και των πιστοποιητικών παρακολούθησης, βάσει της ισχύουσας εγκυκλίου του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρίων.

Μοριοδότηση Συνεδρίου
Για την πρόσβαση τόσο στις Επιστημονικές Συνεδρίες, όσο και στον Εκθεσιακό χώρο απαιτείται η επίδειξη της κάρτας συνέδρων (badge), η οποία θα φέρει γραμμωτό κώδικα (barcode), προκειμένου να ελέγχεται
ο χρόνος παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος. Παρακαλούνται οι Σύνεδροι να φορούν την κάρτα τους καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου σε εμφανές σημείο και να την επιδεικνύουν στο
εξουσιοδοτημένο προσωπικό στις εισόδους των αιθουσών. Η καθημερινή είσοδος και έξοδος των συνέδρων στις συνεδριακές αίθουσες θα καταγράφεται βάσει του ελέγχου του γραμμωτού κώδικα και ο χρόνος παρακολούθησης θα καταχωρείται αυτόματα στον ηλεκτρονικό λογαριασμό κάθε συνέδρου. Η συνολική ώρα παρακολούθησης του Επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου θα αποτελεί το βασικό κριτήριο τόσο για τη διάθεση των μορίων, όσο και των Πιστοποιητικών
Παρακολούθησης, και σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου του ΕΟΦ.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου κατά την τελευταία
ημέρα διεξαγωγής του. Παράλληλα, στα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αναγράφονται και τα Μόρια
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits). Δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης
έχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει το 60% του Επιστημονικού προγράμματος.

Μοριοδότηση
Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS - EACCME χορηγήθηκαν 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD credits) στο 3ο Πανελλήνιο Αθλητιατρικό Συνέδριο. Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των
ωρών παρακολούθησης. Επισημαίνεται ότι κάθε (1) μόριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης αντιστοιχεί
σε μια πλήρη ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος. Η χορήγηση των μορίων θα γίνεται
μόνο εφόσον υποβληθεί συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του επιστημονικού προγράμματος
του Συνεδρίου.

Αξιολόγηση Συνεδρίου
Η συμπλήρωση της online φόρμας αξιολόγησης είναι υποχρεωτική για τη χορήγηση του πιστοποιητικού
παρακολούθησης. Οι σύνεδροι μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο καθ΄ όλη τη διάρκεια του
συνεδρίου και όχι μόνο κατά την τελευταία μέρα. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης,
παρακαλούνται οι σύνεδροι να εισάγουν τον κωδικό αριθμό που αναγράφεται στο badge τους. Προς
διευκόλυνση των συνέδρων, η φόρμα αξιολόγησης μπορεί να συμπληρωθεί και να υποβληθεί, είτε μέσω
του συνεδριακού app, είτε μέσω των υπολογιστών, που θα υπάρχουν διαθέσιμοι για το σκοπό αυτό.

Abstract Book
Όλες οι εργασίες (abstracts) που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν και παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, ως
Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Αυτή τη χρονιά οι
εργασίες θα διατεθούν μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
Οι περιλήψεις των εργασιών δημοσιεύονται, όπως υποβλήθηκαν. Η Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή
και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν ευθύνη για τη μορφή των εργασιών, καθώς και για
τυχόντα λάθη και παραλείψεις.

Εμπορική Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί στο Συνεδριακό κέντρο και συγκριμένα στην Ολυμπία
Veranda, Eμπορική Έκθεση με φαρμακευτικά προϊόντα. Κάτοψη του Εκθεσιακού χώρου, με ονομαστική
λίστα των εταιρειών - εκθετών υπάρχει διαθέσιμη στο τέλος του παρόντος προγράμματος.

Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης
Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2019 09:30 - 20:00
Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019 10:00 - 20:00

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Στην Αίγλη παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.

Συνεδριακό Application
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, είναι διαθέσιμη ειδική καινοτόμος διαδραστική εφαρμογή (application), η οποία
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες του Συνεδρίου (επιστημονικό πρόγραμμα, ομιλητές κλπ.). Η εφαρμογή
είναι προσβάσιμη απ΄ όλα τα κινητά τηλέφωνα (smart phones) και tablets των συνέδρων.

Οδηγίες Εγκατάστασης
Ανοίξτε την εφαρμογή Play Store σε android ή App Store σε iPhone. Κάντε αναζήτηση για “uCongress” και
πατήστε εγκατάσταση. Εναλλακτικά: Ανοίξτε την εφαρμογή QR Code Scanner σε android ή την Camera σε
iPhone και «σκανάρετε» το αντίστοιχο QR Code: (η εφαρμογή QR Code Scanner δεν είναι προεγκατεστημένη).

                                                                   

                                        uCongressOnAppStore                  uCongressOnGooglePlay

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε το κουμπί Login. Στο πεδίο Event
Code σκανάρετε το παρακάτω QR Code

                                                                      

                                        ή πληκτρολογήστε τον παρακάτω κωδικό χωρίς κενά.

                                                          AVLINOBAAQHHFHLVJISWUNVWB


Στο πεδίο Personal Code συμπληρώστε τον προσωπικό σας κωδικό, ο οποίος είναι τυπωμένος στο badge σας.
Πατήστε LOGIN και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η λήψη των δεδομένων του συνεδρίου.

Πολιτική Καπνίσματος
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους ανεξαιρέτως τους εσωτερικούς
χώρους της Αίγλης.

Κινητά Τηλέφωνα
Για την ομαλή διεξαγωγή του επιστημονικού προγράμματος, παρακαλούνται οι σύνεδροι όπως έχουν τα
κινητά τους τηλέφωνα απενεργοποιημένα ή στην αθόρυβη λειτουργία εντός των συνεδριακών αιθουσών
κατά τις ώρες διεξαγωγής των συνεδριάσεων.

Ασφάλεια
Η Ελληνική Αθλητιατρική Εταιρεία, η Οργανωτική Επιτροπή και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε
φέρουν καμιά ευθύνη για προσωπική φθορά, απώλεια ή ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα των συμμετεχόντων,
καθώς και για απρόβλεπτα έξοδα, που πιθανά να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ή λόγω
καθυστερήσεων, απεργιών ή άλλων ειδικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Παρακαλούνται
οι συμμετέχοντες, όπως φροντίσουν για τις ανάγκες τους σε ταξιδιωτική και υγειονομική ασφαλιστική κάλυψη.

Απολεσθέντα Αντικείμενα
Σε περίπτωση απώλειας προσωπικών αντικειμένων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στη Γραμματεία
του Συνεδρίου.

Οικολογικές Δράσεις
Με γνώμονα το σεβασμό προς το περιβάλλον, η Επιστημονική Εταιρεία, η Οργανωτική Επιτροπή και η
Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου, προχώρησαν σε οικολογικές δράσεις, χρησιμοποιώντας
πρώτη ύλη και στοιχεία φιλικά προς το περιβάλλον, για την παραγωγή του συνεδριακού
υλικού. Τα badges (eco-badge) παρασκευάστηκαν από υλικό, με τη χρήση του οποίου
αποφεύγεται η πλαστική θήκη, με όλες τις καταστροφικές συνέπειες, που το πλαστικό επιφέρει στο περιβάλλον & τα οποία θα μπορούν οι σύνεδροι να δώσουν για ανακύκλωση στο τέλος του συνεδρίου.
Τέλος, όλες οι εκδόσεις του Συνεδρίου τυπώθηκαν σε χαρτί από δασικούς πόρους ειδικής διαχείρισης και
σε αυστηρά καθορισμένο αριθμό αντιτύπων, ώστε να μην υπάρχει σπατάλη χαρτιού.

Όραμα Ελπίδα
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την
Εθελοντική ∆ωρεά Αιμοποιητικών Κυττάρων/Μυελού των Οστών, καθώς και νέες εγγραφές εθελοντών δοτών
σε συνεργασία με την Τράπεζα Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ».


Η Τράπεζα Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός
που δημιουργήθηκε από το Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο ΕΛΠΙ∆Α και την Πρόεδρό του κα Μαριάννα
Β. Βαρδινογιάννη, για να καλύψει τις ανάγκες ασθενών, παιδιών και ενηλίκων, που χρειάζονται μεταμόσχευση
μυελού των οστών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Στη χώρα μας, ο αριθμός των εθελοντών δοτών μυελού
των οστών είναι ακόμη μικρός και οι Έλληνες ασθενείς που πρέπει να υποβληθούν σε μεταμόσχευση λαμβάνουν
μοσχεύματα κυρίως από το εξωτερικό. Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, το «ΟΡΑΜΑ
ΕΛΠΙ∆ΑΣ» έχει αναλάβει εκστρατεία ενημέρωσης για τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων/μυελού
των οστών και την αύξηση του αριθμού των Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών στη χώρα μας.

H Οργανωτική επιτροπή του 3ου Πανελληνίου Αθλητιατρικού Συνεδρίου, σας προσκαλεί να στηρίξετε την
πρωτοβουλία αυτή.

ΑΘΛΕΤΙΑ
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνονται εγγραφές νέων μελών στο περίπτερο της ΑΘΛ.ΕΤ.Ι.Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός
Η συνεδριακή αίθουσα είναι εξοπλισμένες με τον απαραίτητο για την προβολή των παρουσιάσεων
οπτικοακουστικό εξοπλισμό (laptop, data video projector, οθόνη και laser pointer. Διαφανοσκόπια ή
προβολείς slides δε θα είναι διαθέσιμα. Όλοι οι ομιλητές / εισηγητές, παρακαλούνται να έχουν διαθέσιμες
τις παρουσιάσεις τους σε ηλεκτρονική μορφή (USB stick). Υλικό σε δισκέτες δε θα γίνεται δεκτό. Όλοι οι
τύποι ΜS PowerPoint είναι αποδεκτοί εκτός από Mac. Η χρήση προσωπικών υπολογιστών και ipads δεν
επιτρέπεται. Όλες οι παρουσιάσεις θα πρέπει να παραδίδονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Ομιλητών, το
οποίο θα λειτουργεί στο συνεδριακό χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Γραφείο Εξυπηρέτησης Ομιλητών
Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Ομιλητών θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου μέσα στην αίθουσα
και θα είναι στελεχωμένο από έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Παρακαλούνται οι εισηγητές / ομιλητές να
παραδίδουν εγκαίρως το σχετικό υλικό των εισηγήσεων / διαλέξεών τους (USB stick) τουλάχιστον μια (1)
ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους, στο γραφείο εξυπηρέτησης ομιλητών, δηλώνοντας το όνομά τους.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 1 & 2 Μαρτίου 2019

Προθεσμία Προεγγραφών: 15 Ιανουαρίου 2019

Υποβολή Εργασιών έως: 10 Ιανουαρίου 2019

Downloads

Τελικό Πρόγραμμα

Βιβλίο Περιλήψεων

Ακολουθήστε μας

Διοργάνωση

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 853
210 36 43 511
info@athlitiatriko2019.gr