Ημερομηνίες Συνεδρίου
1 & 2 Μαρτίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Αίγλη Ζαππείου 
Κήπος Ζαππείου, Αθήνα, Αθήνα 105 57
http://www.aeglizappiou.gr 

Κύρια Συνεδριακή Αίθουσα
Ολυμπία Ι-ΙΙ

Παράλληλη Συνεδριακή Αίθουσα
Ολυμπία ΙV

Χώρος  Αναρτημένων Ανακοινώσεων 
Ολυμπία ΙΙΙ

Εκθεσιακός Χώρος
Veranda αίθουσας Ολυμπία 

Κάρτες Διαπίστευσης Συνέδρων
Για την πρόσβαση στις συνεδριακές αίθουσες απαιτείται η επίδειξη της κάρτας συνέδρων (badge). Οι κάρτες θα φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode) και θα σκανάρονται από ειδικό μηχάνημα κατά την είσοδο και έξοδο των συνέδρων από τις αίθουσες. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης για κάθε σύνεδρο και η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος θα αποτελεί το βασικό κριτήριο τόσο για τη διάθεση των μορίων, όσο και των πιστοποιητικών παρακολούθησης, βάσει της ισχύουσας εγκυκλίου του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρίων.

Μοριοδότηση Συνεδρίου
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), ο οποίος είναι ο επίσημος φορέας για τη μοριοδότηση, μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την U.E.M.S. Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των ωρών παρακολούθησης. Επισημαίνεται ότι κάθε (1) μόριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε μία πλήρη ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού
προγράμματος.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δοθούν σε όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους μετά το πέρας του Συνεδρίου και ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί στο Συνεδριακό χώρο έκθεση με φαρμακευτικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής, αθλητιατρικό και ιατρότεχνολογικό εξοπλισμό.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 1 & 2 Μαρτίου 2019

Προθεσμία Προεγγραφών: 15 Ιανουαρίου 2019

Υποβολή Εργασιών έως: 10 Ιανουαρίου 2019

Ακολουθήστε μας

Διοργάνωση

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 854
210 36 43 511
info@athlitiatriko2019.gr